Wstęp
Regulamin określa zasady korzystania z kulinarnego serwisu społecznościowego Sałatki.co. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników oraz ich polityka prywatności. Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zarejestrowanie się w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Informacje ogólne
1. Sałatki.co jest Serwisem umożliwiającym publikowanie przepisów, zdjęć potraw, wydarzeń kulinarnych oraz artykułów i porad o tematyce związanej z gotowaniem.
2. Właścicielem Serwisu jest agencja reklamowa MG Studio s.c. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1a. Pytania lub uwagi dotyczące Serwisu Sałatki.co można zgłaszać drogą elektroniczną na adres wspolpraca@makarony.co.
3. Z Serwisu może korzystać każda osoba mająca dostęp do Internetu oraz posiadająca adres poczty elektronicznej.

Podstawowe definicje:
Serwis – Sałatki.co
Administrator – właściciel serwisu Sałatki.co.
Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie.
Moderator – osoba nadzorująca Treści publikowane w Serwisie Sałatki.co.
Treść – teksty, artykuły, komentarze i zdjęcia publikowane przez zarejestrowanych użytkowników.
Profil – miejsce w Serwisie, w którym każdy zalogowany Użytkownik może wprowadzać i modyfikować Treści oraz swoje dane.

Rejestracja w Serwisie
4. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna, można jej dokonać, wypełniając formularz rejestracyjny.
5. Rejestracja i logowanie umożliwia dostęp do wszystkich funkcji portalu, osoby niezalogowane mogą korzystać jedynie z wybranych opcji. Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą na wykorzystanie założonego Profilu w innych portalach o tematyce kulinarnej tworzonych przez Właściciela-MG Studio s.c.
6. Każda osoba może posiadać tylko jeden Profil w Serwisie Sałatki.co. Większa ilość Profili jest możliwa do założenia po uprzedniej zgodzie Administratora. Samowolne zakładanie kilku Profili przez jedną osobę może skutkować całkowitym wykluczeniem Użytkownika ze społeczności Serwisu Sałatki.co.
7. Dostęp do Profilu jest chroniony hasłem, którego nie należy przekazywać osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie hasła innym osobom lub innym Użytkownikom Serwisu.
8. Nie ma możliwości usunięcia założonego Profilu oraz zawartych w nim informacji. Użytkownik umieszczając Treść w Serwisie, wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystywanie jej przez Administratora.
9. Zamknięcie Profilu odbywa się po uprzednim wystąpieniu z prośbą do Administratora. Nie oznacza to jednak zupełnego skasowania Profilu, lecz zmianę zawartych w nim danych tak, aby Profil nie identyfikował się z poprzednim Użytkownikiem. Jest to równoznaczne z bezpowrotną utratą dostępu do Profilu. Całkowite usunięcie Profilu jest możliwe tylko w niektórych umotywowanych przypadkach.
10. Profil zostanie automatycznie usunięty, jeśli Użytkownik nie opublikuje żadnego przepisu, wydarzenia, ani artykułu w ciągu 60 dni od założenia Profilu.
11. Nazwa Użytkownika jest stała. Nie powinna się składać w całości z adresu www ani adresu e-mail. Nazwę może zmienić tylko Administrator w szczególnych przypadkach, po uprzednim umotywowaniu decyzji przez Użytkownika.

Publikowanie Treści
12. Użytkownik może umieszczać w Serwisie przepisy, zdjęcia potraw, artykuły, wydarzenia kulinarne, opinie i komentarze oraz edytować zamieszczone przez siebie Treści. Publikacja Treści nastąpi po akceptacji przez Moderatora.
13. Moderator może odmówić Użytkownikowi publikacji Treści. Powodem może być zbyt mała lub duża Treść, niska jakość zdjęcia, powielona Treść itd. Informacje o poprawkach każdy Użytkownik otrzymuje indywidualnie na swój Profil. Treści obraźliwe, naruszające prawo lub niniejszy Regulamin będą automatycznie kasowane.
14. Przepisy, wydarzenia i artykuły dodawane przez Użytkowników są akceptowane przez Moderatora Serwisu Sałatki.co. Status Opublikowany oznacza całkowitą akceptację Moderatora i publikację w Serwisie; status Odrzucony oznacza brak akceptacji dodanego przepisu, artykułu lub wydarzenia z powodów podanych Użytkownikowi w komentarzu; status Do akceptacji oznacza iż artykuł czeka na akceptację Moderatora; status Do poprawy informuje Użytkownika o konieczności zmiany części tekstu.

Odpowiedzialność Użytkownika
15. Użytkownicy nie mogą publikować Treści niezgodnych z obowiązującym prawem, regulaminem lub niemoralne, naruszające dobro innych osób.
16. Nie można umieszczać w Serwisie treści komercyjnych, a w szczególności reklamowych, w tym również linków do stron www.
17. Użytkownicy, którzy nie stosują się do niniejszego regulaminu oraz zasad Netykiety będą karani zablokowaniem dostępu do Profilu w Serwisie.

Zastrzeżone Prawa
18. Koncepcja Serwisu oraz szata graficzna Serwisu podlegają ochronie prawnej, dotyczy to także nazwy, poszczególnych funkcji, bazy danych. Żadna osoba, ani żaden Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać jego elementów do celów komercyjnych.
19. Administrator zastrzega sobie prawo do chwilowych przerw technicznych spowodowanych zmianą lub modernizacją Treści, o których Użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przerwy w dostawie usługi spowodowanej czynnikami niezależnymi.

Dane Osobowe
20. Serwis Sałatki.co korzysta z usługi Google Analytics. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych dotyczących zbierania statystyk ruchu na stronie. Gromadzone dane to np. czas wizyty, lokalizacja komputera czy rodzaj przeglądarki internetowej.
21. Każdy Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny może mieć dostęp do swoich danych osobowych, może je modyfikować lub całkowicie usunąć.
Administrator
22. Administrator udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze i dostarcza oprogramowanie w celu zamieszczania i udostępniania przepisów kulinarnych oraz innych materiałów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
23. Administrator Serwisu Sałatki.co nie sprawdza wiarygodności zarejestrowanych Użytkowników.
24. Administrator nie bierze odpowiedzialności za publikacje Użytkowników, którzy potwierdzili, że wszelkie udostępnione materiały w Serwisie są ich autorstwa.